Flygtningenævnet har truffet afgørelse i en sag vedrørende overførsel af en særlig sårbar asylansøger til Bulgarien efter Dublinforordningen

Flygtningenævnet har i september 2023 truffet afgørelse i en sag vedrørende overførsel af en særlig sårbar asylansøger til Bulgarien efter Dublinforordningen.

Flygtningenævnet har i sagen stillet krav om, at der forud for overførslen af den pågældende indhentes en garanti fra de bulgarske myndigheder om, at klageren vil blive mødt af modtage- og indkvarteringsforhold, der er i overensstemmelse med landets EU-retlige og øvrige internationale forpligtelser, og som tager behørigt hensyn til klagerens individuelle behov for behandling som særlig sårbar.

Præmisserne i sagen kan læses her.

Senest opdateret: 25-09-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen