FN´s Menneskerettighedskomité har afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse

FN's Menneskerettighedskomité har i en udtalelse, dateret den 22. marts 2023, kommunikeret den 20. april 2023, afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl som inadmissible.

Sagen vedrørte en kvindelige statsborger og hendes medfølgende datter fra Marokko.

Klageren havde som asylmotiv henvist til, at hun ved en tilbagevenden til Marokko frygtede sin familie, idet hendes bror havde truet hende på livet som følge af, at hun havde fået et barn uden for ægteskab. Hun frygtede endvidere, at hun ikke ville være i stand til at forsørge sit barn, og at der ville blive set ned på hende. Flygtningenævnet fandt ikke at kunne lægge klagerens forklaring om sit asylmotiv til grund, idet hendes forklaring fremstod utroværdig. Flygtningenævnet lagde desuden vægt på, at den konflikt klageren havde påberåbt sig var en privatretlig konflikt, som hun måtte henvises til at søge de marokkanske myndigheders beskyttelse imod.

For at læse Komitéens udtalelse klik her.

For at læse præmisserne fra nævnets afgørelse klik her.

Senest opdateret: 04-05-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen