Flygtningenævnet har truffet afgørelse i en række sager vedrørende overførsel til Italien efter Dublinforordningen

Flygtningenævnet har i oktober 2023 truffet afgørelser i 6 sager vedrørende overførsel til Italien efter Dublinforordningen. Flygtningenævnet har i alle sagerne stadfæstet beslutningen om overførsel til Italien.

Flygtningenævnets koordinationsudvalg besluttede den 27. april 2023 at berostille alle verserende sager om overførsel til Italien efter Dublinforordningen, under henvisning til, at man afventede svar på at Udlændingestyrelsen skulle undersøge, hvilken betydning den indførte undtagelsestilstand på migrationsområdet havde i forhold til modtagelsen og indkvarteringen af Dublin-overførte, herunder hvilken betydning undtagelsestilstanden havde i forhold til de italienske myndigheders midlertidige suspendering af Dublin-overførsler, samt hvilken betydning undtagelsestilstanden havde i forhold til den generelle garanti, som de italienske myndigheder ved circular letter af 8. februar 2021 havde stillet i forhold til modtagelsen af særligt sårbare personer, herunder familier med mindreårige børn i henhold til Dublinforordningen. Læs nyheden af 1. maj 2023.

De italienske myndigheder har i august 2023 oplyst Udlændingestyrelsen om, at landet har oplevet en markant stigning i antallet af asylansøgere i landet, hvilket har medført, at modtagelsescentrene er under pres. De italienske myndigheder har på denne baggrund erklæret undtagelsestilstand på migrationsområdet. Det oplyses videre, at de italienske myndigheder forventer, at man gradvist kan genoptage modtagelsen af Dublinoverførsler efterhånden som situationen forbedres. De italienske myndigheder har endelig oplyst, at undtagelsestilstanden forventeligt vil vare seks måneder, men at denne kan blive forlænget hvis ikke situationen forbedres.   

Præmisserne i to af de stadfæstede sager kan læses her:

Dub-Ital/2023/6/LODU 

Dub-Ital/2023/10/LODU

 

Senest opdateret: 10-10-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen