Flygtningenævnet har truffet afgørelse i to sager vedrørende overførsel til Kroatien i medfør af Dublinforordningen

Flygtningenævnet har i marts 2023 truffet afgørelser i to sager vedrørende overførsel til Kroatien i medfør af udlændingelovens § 48 a, stk. 1, 1. pkt., jf. § 29 a, stk. 1, jf. Dublinforordningen.

Flygtningenævnet har i begge sager stillet krav om, at der forud for overførslen af de pågældende indhentes en garanti fra de kroatiske myndigheder om, at klagernes sag tages under realitetsbehandling i Kroatien i overensstemmelse med landets EU-retlige og øvrige internationale forpligtelser, såfremt en overførsel fra Kroatien til en anden medlemsstat i medfør af Dublinforordningen ikke finder sted.

Præmisserne i en af de to sager kan læses her:

Dub-Kroa/2023/1

Senest opdateret: 23-03-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen