Flygtningenævnet giver asyl til kvinder og piger fra Afghanistan

Flygtningenævnets koordinationsudvalg har på et ekstraordinært møde i dag besluttet at ændre praksis i sager vedrørende kvinder og piger fra Afghanistan. Fremover vil kvinder og piger fra Afghanistan være omfattet af udlændingelovens § 7, stk. 1, (asyl) alene på grund af deres køn.

Beslutningen sker på baggrund af oplysninger om de fortsat forværrede forhold for kvinder og piger i Afghanistan, herunder blandt andet en rapport fra European Union Agency for Asylum (EUAA) Country Guidance, udgivet den 24. januar 2023. Af rapporten fremgår, at situationen for en række persongrupper i Afghanistan, herunder kvinder og piger, er af en sådan karakter, at den udgør forfølgelse i flygtningekonventionens forstand. Link til rapporten her.

Hovedparten af de øvrige omtalte persongrupper i rapporten vil allerede efter nævnets hidtidige praksis have fået opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1. Det gælder dog ikke sager vedrørende kvinder og piger, der ikke hidtil har kunnet få asyl alene med henvisning til deres køn. Sagerne er dog blevet behandlet med en lempet bevisvurdering.

Flygtningenævnet har aktuelt 5 verserende personsager vedrørende kvindelige afghanske statsborgere. Disse vil på baggrund af koordinationsudvalgets udmelding i dag som udgangspunkt blive meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1.

Flygtningenævnet har desuden besluttet at genoptage alle sager vedrørende kvindelige afghanske statsborgere, hvor nævnet i perioden efter den 16. august 2021 til nu har givet afslag på asyl mv. Genoptagelsen sker med henblik på som udgangspunkt at meddele de pågældende opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1.  Der er tale om ca. 10 sager.

Flygtningenævnet har samtidig besluttet at gennemgå samtlige sager vedrørende mandlige afghanske statsborgere, hvor nævnet har givet afslag på asyl mv. siden Talibans magtovertagelse den 16. august 2021 for at vurdere, om der er grundlag for at genoptage behandlingen af sagerne i lyset af de nyeste baggrundsoplysninger. Der er tale om ca. 30 sager.

Afghanske statsborgere, hvis sager er endeligt afgjort forud for den 16. august 2021, og som fortsat opholder sig i Danmark, kan søge Flygtningenævnet om genoptagelse af sagen, hvis de mener at grundlaget for den oprindelige afgørelse har ændret sig væsentligt efter de nyeste baggrundsoplysninger.

Referat af dagens ekstraordinære møde i Flygtningenævnets koordinationsudvalg kan ses her.

Senest opdateret: 30-01-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen