Flygtningenævnet har truffet afgørelse i fire sager vedrørende overførsel til Belgien i medfør af Dublinforordningen

Flygtningenævnet har i januar 2023 truffet afgørelse i fire sager vedrørende overførsel til Belgien i medfør af udlændingelovens § 48 a, stk. 1, 1. pkt., jf. § 29 a, stk. 1, jf. Dublinforordningen.

Flygtningenævnet har i sagerne stillet krav om, at der forud for overførslen af de pågældende indhentes en garanti fra Belgien om, at de vil blive modtaget i overensstemmelse med den nationale lovgivning i Belgien og landets EU-retlige og øvrige internationale forpligtelser.

Præmisserne i en af de fire sager kan læses her: 

Dub-belg/2022/7

Senest opdateret: 26-01-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen