به مراجعینی که در افغانستان اقامت دارند - Henvendelser fra personer, der opholder sig i Afghanistan - Oversat til dari

 هیئت شورای امور پناهندګان در دنمارک مرتبآ از افرادی که در افغانستان هستند ایمیل دریافت می کند.  هیئت شورای امور پناهندګان خاطر نشان می کند که به دلایل امنیتی به این ایمیل ها پاسخ داده نمیشود، زیرا این هیئت امکان برقراری ارتباط مطمئن با مردم در افغانستان را ندارد.

افرادی که به افغانستان سفر کرده اند و در آنجا اقامت دارند، پس از رد نهایی پناهندګی در دنمارک، عمومآ نمی توانند کیس پناهندګی خود را باز ګشایی کنند، زیرا دلایل اصلی پناهندګی آنها در نهایت رسیدګی شده است، و ضمنآ از آنجایی که آنها در حال حاضر در افغانستان اقامت دارند.

 

Senest opdateret: 12-10-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen