Henvendelser til Flygtningenævnet om ændret praksis i asylsager vedrørende afghanske statsborgere

Flygtningenævnets koordinationsudvalg har på et ekstraordinært møde den 30. januar 2023 besluttet at ændre praksis i sager vedrørende kvinder og piger fra Afghanistan, således at de pågældende som udgangspunkt meddeles asyl alene på baggrund af deres køn.

Flygtningenævnet modtager i den anledning en stort antal henvendelser fra afghanske statsborgere, herunder afghanske statsborgere, der opholder sig uden for Danmark.

Det kan af forskellige årsager, herunder sikkerhedsmæssige, være vanskeligt eller umuligt for Flygtningenævnet at besvare henvendelser fra personer, der opholder sig i Afghanistan. Disse kan derfor opleve ikke at modtage svar fra Flygtningenævnet på deres henvendelse. For eksempel vil det ofte ikke være muligt at besvare henvendelser sendt via Gmail eller andre tilsvarende medier uden risiko for at eksponere modtageren i forhold til de afghanske de facto myndigheder eller andre.

Praksisændringen vedrørende kvinder og piger fra Afghanistan vedrører kun de, der opholder sig i Danmark, da det ikke er muligt at ansøge om asyl i Danmark fra udlandet, ligesom det som udgangspunkt ikke er muligt at få genoptaget sin asylsag, når man er udrejst af Danmark.


Senest opdateret: 03-02-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen