Flygtningenævnet har truffet afgørelse i tre genoptagede sager vedrørende overførsel til Belgien i medfør af Dublinforordningen

Flygtningenævnet har i april 2023 truffet afgørelser i tre genoptagede sager vedrørende overførsel til Belgien i medfør af udlændingelovens § 48 a, stk. 1, 1. pkt., jf. § 29 a, stk. 1, jf. Dublinforordningen.

Flygtningenævnet havde i de oprindelige sager fra januar og februar 2023 stillet krav om, at der forud for overførslen af de pågældende indhentes en garanti fra Belgien om, at de vil blive modtaget i overensstemmelse med den nationale lovgivning i Belgien og landets EU-retlige og øvrige internationale forpligtelser. Læs nyheden af 26. januar 2023.

De belgiske myndigheder har i februar 2023 oplyst Hjemrejsestyrelsen, at myndighederne ikke kan garantere, at de pågældende ved ankomst til Belgien vil blive tilbudt indkvartering inden for kort tid, idet modtagesystemet i Belgien er under stort pres. Flygtningenævnet besluttede som følge heraf at genoptage behandlingen af sagerne.

Flygtningenævnet har truffet afgørelser i sagerne og omgjort Udlændingestyrelsens afgørelser om overførsel af de pågældende til Belgien i medfør af Dublinforordningen.

Præmisserne i én af sagerne kan læses her:

Dub-belg/2022/9

Senest opdateret: 28-04-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen