Flygtningenævnet har truffet afgørelse i to sager vedrørende overførsel til Kroatien efter Dublinforordningen

Flygtningenævnet har i september 2023 truffet afgørelser i to sager vedrørende overførsel til Kroatien efter Dublinforordningen.

Flygtningenævnet havde i de oprindelige sager fra marts 2023 stillet krav om, at der forud for overførslen af de pågældende indhentes en garanti fra de kroatiske myndigheder om, at klagernes sag tages under realitetsbehandling i Kroatien i overensstemmelse med landets EU-retlige og øvrige internationale forpligtelser, såfremt en overførsel fra Kroatien til en anden medlemsstat efter Dublinforordningen ikke finder sted. Læs nyheden af 23. marts 2023.

De kroatiske myndigheder har i august 2023 oplyst Hjemrejsestyrelsen om, at det kroatiske indenrigsministerium garanterer, at klagernes ansøgninger om international beskyttelse vil blive behandlet i overensstemmelse med landets EU-retlige og internationale forpligtelser.

Flygtningenævnet har i sagerne truffet afgørelser om, at Hjemrejsestyrelsen som følge af garantierne fra de kroatiske myndigheder kan gennemføre en overførsel af klagerne til Kroatien efter Dublinforordningen. 

Præmisserne i én af afgørelserne kan læses her. 

 

Senest opdateret: 25-09-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen