Flygtningenævnet har truffet afgørelse i en sag vedrørende overførsel af en familie med et mindreårigt barn til Polen i medfør af Dublinforordningen

Flygtningenævnet har i maj 2023 truffet afgørelse i en sag vedrørende overførsel af en familie med et mindreårigt barn til Polen i medfør af udlændingelovens § 48 a, stk. 1, 1. pkt., jf. § 29 a, stk. 1, jf. Dublinforordningen.

Flygtningenævnet har i sagen stillet krav om, at der forud for overførslen af de pågældende indhentes en garanti fra de polske myndigheder om, at klagerne vil blive mødt af en asylprocedure og modtage- og indkvarteringsforhold, der er i overensstemmelse med landets EU-retlige og øvrige internationale forpligtelser.

Præmisserne i sagen kan læses her: Dub-Pole/2023/5

Senest opdateret: 11-05-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen