• Formandskabet. 19. Beretning 2010

  Dato: 23-08-2011

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2010, herunder en række resuméer af nævnets afgørelser i 2010. Flygtningenævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 823 sager vedrørende statsborgere fra 48 lande. De tre største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Afghanistan, Syrien og Iran.

 • Formandskabet. 18. Beretning 2009

  Dato: 10-09-2010

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2009, herunder blandt andet en række resuméer af nævnets afgørelser i 2009. Flygtningenævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 389 sager vedrørende statsborgere fra 49 forskellige lande. De tre største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Irak, Afghanistan og Iran.

 • Formandskabet. 17. Beretning 2008

  Dato: 31-08-2009

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2008, herunder blandt andet en række resumeer af nævnets afgørelser i 2008. Flygtningenævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 394 sager vedrørende statsborgere fra 52 forskellige lande. De fire største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Irak, Afghanistan, Iran og Sri Lanka.

 • Formandskabet. 16. Beretning 2007

  Dato: 02-09-2008

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2007, herunder blandt andet en række resumeer af nævnets afgørelser i 2007. Flygtningenævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 296 sager vedrørendestatsborgere fra 44 forskellige lande. De fire største grupper af ansøgere har væretstatsborgere fra Irak, Afghanistan, Iran og Somalia.

 • Formandskabet. 15. beretning 2006

  Dato: 26-07-2007

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2006, herunder blandt andet en række resumeer af nævnets afgørelser i 2006. Flygtningenævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 491 sager vedrørendestatsborgere fra 46 forskellige lande. De fire største grupper af ansøgere har væretstatsborgere fra Irak, Afghanistan, Serbien og Somalia.

 • Formandskabet - 14. beretning 2005

  Dato: 06-07-2006

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2005, herunder blandt andet en række resuméer af nævnets afgørelser i 2005. I løbet af 2005 er sagsbehandlingstiden for spontane asylsager nedbragt væsentligt. Denne tendens er fortsat i første halvår af 2006, så sagsbehandlingstiden nu er på et niveau, hvor det – henset til de sagsskridt, der skal foretages i sagerne – næppe er muligt generelt at nedbringe den yderligere. Kapitel 9 indeholder nærmere statistiske oplysninger.

 • Formandskabet. 13. beretning 2004

  Dato: 31-08-2005

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2004, herunder bl.a. en lang række resuméer af nævnets afgørelser i 2004. I 2004 har Flygtningenævnet truffet afgørelse i en del sager, hvor ansøgning om asyl er indgivet før den 1. juli 2002, hvor udlændingeloven blev ændret på en række punkter. Blandt andet blev udlændingelovens § 7, der er den bestemmelse, der danner grundlag for meddelelse af asyl, ændret. Kapitel 10 indeholder statistiske oplysninger.

 • Formandskabet. 12. beretning 2003

  Dato: 05-07-2004

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2003, herunder bl.a. en lang række resuméer af nævnets afgørelser i 2003. I 2003 har Flygtningenævnet truffet afgørelse i en del sager, hvor ansøgning om asyl er indgivet efter den 1. juli 2002, hvor udlændingeloven blev ændret på en række punkter. Blandt andet blev udlændingelovens § 7, der er den bestemmelse, der danner grundlag for meddelelse af asyl, ændret. Kapitel 10 indeholder statistiske oplysninger.

 • Formandskabet. 11. beretning 2002

  Dato: 03-07-2003

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2003, herunder bl.a. en lang række resuméer af nævnets afgørelser i 2003. I 2003 har Flygtningenævnet truffet afgørelse i en del sager, hvor ansøgning om asyl er indgivet efter den 1. juli 2002, hvor udlændingeloven blev ændret på en række punkter. Blandt andet blev udlændingelovens § 7, der er den bestemmelse, der danner grundlag for meddelelse af asyl, ændret. Kapitel 10 indeholder statistiske oplysninger.

 • Formandskabet. 10. beretning 2001

  Dato: 10-07-2002

  Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2001, herunder bl.a. en lang række resuméer af nævnets afgørelser i 2001. I kapitel 5 gennemgås forskellige generelle asylretlige emner, herunder tortur. I Kapitel 4 gennemgås grundlaget for og behandlingen af asylsager. Kapitel 10 indeholder statistiske oplysninger.

Senest opdateret: 21-06-2018
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen