25. Beretning 2016

Titel
Formandskabet, 25. beretning 2016

Udgivelsesår og -måned
2017/10

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Genvej til PDF-fil
Beretningen2016

Resumé:

Det fremgår blandt andet af beretningen, at Flygtningenævnet i 2016 modtog i alt 2.537 spontane asylsager mod 1.397 sager i 2015 og 1.757 sager i 2014. Antallet af nye sager i Flygtningenævnet er således steget markant i forhold til de foregående år. Stigningen er fortsat i 2017. Det er ikke muligt at behandle de mange nye sager i samme tempo, som de modtages. Antallet af verserende sager er derfor steget væsentligt og forventes først reduceret i efteråret 2017. Tilsvarende er sagsbehandlingstiden steget til ca. 180 dage. Der vil først kunne forventes en lavere sagsbehandlingstid i løbet af 2018.

 

Nævnet har i 2016 afsluttet i alt 1.656 sager fra 64 forskellige lande mod 1.481 sager i 2015 og 2.030 sager i 2014. De største grupper af ansøgere i 2016 har været statsborgere fra Afghanistan, Iran, Somalia og Rusland.

Samlet har nævnet i 2016 omgjort ca. 20 % af Udlændingestyrelsens afgørelser i spontansager, det vil sige meddelt opholdstilladelse eller truffet beslutning om, at en allerede meddelt opholdstilladelse ikke var bortfaldet eller ikke skulle inddrages m.v.

For så vidt angår sager indbragt for FN’s komitéer (Torturkomitéen,  Menneskerettighedskomitéen, Kvindekomitéen og Børnekomitéen), er sagsforløbet i alle de sager, som komitéerne har afsluttet i 2016, gengivet i beretningen, herunder komitéernes udtalelser.

Der henvises til indholdsfortegnelsen i pdf-filen.

Oplag
700

ISBN-nummer

978-87-91763-25-0

Elektronisk ISBN-nummer
978-87-91763-26-7

Forfatter
Flygtningenævnet

Senest opdateret: 09-11-2017

Til toppen