Udtalelse i en klagesag fra FN’s Torturkomité. Ingen kritik.

FN’s Torturkomité har i en udtalelse dateret den 4. juni 2018 ikke fundet anledning til at udtale kritik af Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl til en mandlig statsborger fra Kina.

Ansøgeren havde som asylmotiv henvist til, at han frygtede at blive anholdt af myndighederne som følge af hans kristne trosretning, som bliver betragtet som en sekt i Kina. Ansøgeren har endvidere oplyst, at han har været medlem af og aktiv for den kristne organisation Almighty God.

Præmisserne fra nævnets afgørelser kan læses her.

Komitéens udtalelse kan læses her.

Senest opdateret: 21-06-2018
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen