Flygtningenævnet genoptager behandlingen af klagesager vedrørende særligt sårbare udlændinge med flygtningestatus i Grækenland

Flygtningenævnet iværksatte i en konkret sag i januar 2017 en høring af Udenrigsministeriet om forholdene for anerkendte flygtninge i Grækenland, herunder blandt andet om muligheden for adgang til sundhedsbehandling samt hjælp til bolig, uddannelse og social understøttelse. Nævnet besluttede samtidig at berostille behandlingen af sager vedrørende særligt sårbare udlændinge med flygtningestatus i Grækenland. Nævnet har i alt berostillet 28 personsager, hvor én i mellemtiden har frafaldet sin asylansøgning.

Flygtningenævnet modtog i maj og oktober 2017 svar på høringen. Høringssvarene kan læses her.

Flygtningenævnet har nu truffet afgørelse i den konkrete sag, der gav anledning til høringen. Uddrag af afgørelsen kan læses her.

På baggrund heraf har Flygtningenævnet besluttet at genoptage behandlingen af de øvrige berostillede sager.

Senest opdateret: 09-02-2018
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen