Udtalelse i en klagesag fra FN’s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.

FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse, dateret den 28. juni 2018, ikke fundet anledning til at udtale kritik af Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl til en mand fra Egypten.  

Ansøgeren havde som asylmotiv henvist til, at han ved en tilbagevenden til Egypten frygtede at blive tilbageholdt af myndighederne og idømt fængselsstraf, idet han havde unddraget sig militærtjeneste. Ansøgeren havde endvidere henvist til, at han frygtede, at myndighederne ville beskylde ham for at have tilknytning til Det Muslimske Broderskab, og at han som følge heraf ville blive fængslet i mellem 10 og 15 år. Ansøgeren havde endelig henvist til, at han frygtede at blive slået ihjel af repræsentanter fra Det Muslimske Broderskab, idet han havde nægtet at tilslutte sig organisationen. Flygtningenævnet forkastede ansøgerens forklaring som utroværdig og stadfæstede Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på asyl.

Komitéens udtalelse kan læses her.

Præmisserne fra nævnets afgørelse og senere afslag på genoptagelse kan læses her.

Senest opdateret: 11-07-2018
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen