Udtalelse i en klagesag fra FN´s Menneskerettighedskomité. Kritik.

FN’s Menneskerettighedskomité har den 30. november 2017 udtalt kritik af Udlændingestyrelsens og Udlændinge- og Integrationsministeriets aldersfastsættelse i en sag vedrørende udsendelse af en asylansøger til Grækenland som første asylland.   

Komitéens udtalelse kan læses ved at klikke på nedenstående link:

Udtalelse fra CCPR 2770/2016.


Sagen vedrørte en mandlig syrisk statsborger, der havde opholdstilladelse i Grækenland, og som oprindeligt havde oplyst, at han var voksen.
 
Klageren oplyste under behandlingen af sagen senere, at han var mindreårig. Udlændingestyrelsen og Udlændinge- og Integrationsministeriet (der dengang havde kompetencen i sager om aldersfastsættelse) lagde imidlertid til grund, at klageren var voksen. Denne vurdering var nævnet efter udlændingeloven forpligtet til at lægge til grund ved nævnets behandling af asylsagen.

Komiteen kritiserede Udlændingestyrelsens og Udlændinge- og Integrationsministeriets aldersvurdering og fandt, at myndighederne ikke havde taget alle rimelige foranstaltninger til at undersøge klagerens alder.

Kompetencen til at behandle klager vedrørende aldersfastsættelse er siden overgået til Flygtningenævnet. Nævnet har derfor besluttet at genoptage behandlingen af sagen om aldersfastsættelse og hjemvise den til Udlændingestyrelsen til fornyet behandling i første instans.

Senest opdateret: 12-01-2018
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen