Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet


FN’s Menneskerettighedskomité (CCPR) har i en udtalelse dateret den 28. juni 2017 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af et ægyptisk ægtepar og deres mindreårige børn til Egypten.

Præmisserne fra nævnets afgørelser og komitéens udtalelse kan læses her

Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af sagen.

Flygtningenævnet har den 19. oktober 2017 på ny truffet afgørelse i sagen.

Sagen vedrører et egyptisk ægtepar og deres tre mindreårige børn, der er indrejst i Danmark i 2014. De havde som asylmotiv henvist til, at de ved en tilbagevenden til Egypten frygtede at blive slået ihjel af deres nabo samt Det Muslimske Broderskab, som naboen havde tilknytning til. Den kvindelige ansøger havde endvidere henvist til, at hun ikke kunne søge myndighedernes beskyttelse, idet hun var kristen af trosretning.

Læs resumé af afgørelserne her(mand) og her(kvinde).

Senest opdateret: 06-03-2018
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen