Nyt notat vedrørende FN´s konvention om barnets rettigheder

Flygtningenævnet og Udlændingestyrelsen har udarbejdet et fælles notat og en fælles database vedrørende FN’s konvention om barnets rettigheder og FN’s komité om barnets rettigheder (Børnekomitéen). Notatet beskriver relevante bestemmelser i konventionen, hvorefter der følger links til udtalelser fra Børnekomitéen i klagesager mod Danmark, som vedrører Flygtningenævnets afgørelser i konkrete sager.

Notatet kan læses her.

Der findes tilsvarende notater vedrørende:

 

Senest opdateret: 03-07-2018
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen