Hjemvisning af sager om overførsel efter Dublinforordningen

Flygtningenævnet hjemviser sager om overførsel efter Dublinforordning til ny behandling i Udlændingestyrelsen, efter EU-Domstolen den 31. maj 2018 i en præjudiciel forelæggelse i sagen C-647/16 blandt andet udtalte, at Dublinforordningen skal fortolkes således, at den medlemsstat, der har anmodet en anden medlemsstat om overtagelse eller tilbagetagelse af en person efter Dublinforordningens artikel 18, stk. 1, ikke må træffe afgørelse om overførsel af den pågældende person, før den anmodede medlemsstat udtrykkeligt eller stiltiende har accepteret anmodningen.

I sager om overførsel efter Dublinforordningen træffer Udlændingestyrelsen normalt en ”afgørelse om anmodning om overførsel til anden medlemsstat” med en klagevejledning, hvorefter afgørelsen kan påklages til Flygtningenævnet. Når den anmodede medlemsstat har accepteret overførslen udtrykkeligt eller stiltiende, sender styrelsen alene ansøgeren en ”orientering om accept”. En sådan orientering kan ikke ses som en egentlig afgørelse, hvorfor Flygtningenævnet har besluttet at hjemvise de sager, der på nuværende tidspunkt verserer i Flygtningenævnet, og som er afgjort i Udlændingestyrelsen efter den pågældende procedure. Der verserer for tiden i alt 11 sager vedrørende 20 personer i Flygtningenævnet. Sager, der allerede er afgjort af nævnet, vil ikke blive genoptaget ex officio.

Læs dommen fra EU-Domstolen her.

Senest opdateret: 18-06-2018
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen