Udtalelse i en klagesag fra FN’s Torturkomité. Ingen kritik.

FN’s Torturkomité har i en udtalelse, dateret den 12. juni 2018, ikke fundet anledning til at udtale kritik af Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl til et ægtepar samt tre mindreårige børn fra Rusland.

Den mandlige ansøger havde som asylmotiv henvist til, at han ved en tilbagevenden til Dagestan frygtede at blive dræbt af myndighederne eller oprørerne som følge af, at han blev mistænkt for at støtte oprørerne i Dagestan. Endvidere havde han henvist til, at han havde været tilbageholdt af myndighederne i et døgn, og at han i den forbindelse var blevet udsat for vold og udspurgt om oprørerne. Den kvindelige ansøger havde henvist til den mandlige ansøgers asylmotiv. Flygtningenævnet forkastede ansøgernes forklaringer som utroværdige og stadfæstede Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på asyl.

Komitéens udtalelse kan læses her.

Præmisserne fra nævnets afgørelse og senere afslag på genoptagelse kan læses her.

Senest opdateret: 03-07-2018
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen