Udtalelse i en klagesag fra FN´s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.

FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse, dateret den 30. juli 2018, ikke fundet anledning til at udtale kritik af Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl til en mand fra Afghanistan. 

Ansøgeren havde som asylmotiv henvist til, at han ved en tilbagevenden til Afghanistan frygtede at blive kidnappet af Taliban, idet ansøgerens far gennem en periode blev pengeafpresset af Taliban, efter at have ytret sig positivt om regeringen og de internationale styrker. Den sidste gang krævede Taliban et støre beløb, end faren kunne betale. Taliban tog faren og storebroren med, og de er ikke set siden. Taliban spurgte ligeledes til ansøgeren, som opholdt sig hos sin morbror. Flygtningenævnet forkastede ansøgerens forklaring som konstrueret til lejligheden og stadfæstede Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på asyl.

Komitéens udtalelse kan læses her.

Præmisserne fra nævnets afgørelse kan læses her.

Senest opdateret: 27-08-2018
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen