Udtalelse i en klagesag fra FN’s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.

FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse, dateret den 30. april 2018, ikke fundet anledning til at udtale kritik af Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl til en mandlig statsborger fra Bangladesh.

Ansøgeren havde som asylmotiv henvist til, at han havde været medlem af et politisk parti, og da han ønskede at forlade partiet, blev han truet af ledende medlemmer af partiet, der samtidig angav ansøgeren til myndighederne som en af deltagerne ved en demonstration, hvor to personer var omkommet som følge af et angreb, som partiet havde stået bag. Flygtningenævnet forkastede ansøgerens forklaring som utroværdig og stadfæstede Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på asyl.

Komitéens udtalelse kan læses her.

Præmisserne fra nævnets afgørelse og senere afslag på genoptagelse kan læses her.

Senest opdateret: 29-07-2018
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen