Kritik af Flygtningenævnet

FN’s Menneskerettighedskomité (CCPR) har i en udtalelse, dateret den 9. april 2018, udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af en mandlig ansøger og hans mindreårige søn til Kina.

Det bemærkes, at komitéen i udtalelsen har gengivet Flygtningenævnets praksis vedrørende iværksættelse af torturundersøgelser forkert.

Komitéen har anført, at Flygtningenævnet alene iværksætter torturundersøgelser, hvis det er bevist, at ansøgeren tidligere har været udsat for tortur, og nævnet også finder, at der er en aktuel og reel risiko for tortur ved en tilbagevenden til hjemlandet.

Det er ikke en korrekt gengivelse af praksis.

Flygtningenævnet iværksætter torturundersøgelser, når nævnet finder, at det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger om torturen, før der træffes afgørelse i asylsagen. Vurderingen af, om det er nødvendigt, afhænger af omstændighederne i den konkrete sag. For eksempel vil nævnet normalt ikke iværksætte en torturundersøgelse, hvis der ikke er en aktuel og reel risiko for tortur ved en tilbagevenden til hjemlandet. Nævnet vil heller ikke iværksætte en torturundersøgelse, hvis ansøgerens forklaring om torturen umiddelbart kan lægges til grund. For en nærmere gengivelse af praksis kan henvises til Flygtningenævnets 25. beretning 2016, side 442ff.

Flygtningenævnet har efter modtagelsen af udtalelsen besluttet at genoptage behandlingen af sagen.

Komiteens udtalelse kan læses her.

Præmisserne fra nævnets afgørelser her.

Senest opdateret: 04-05-2018
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen