Flygtningenævnet fastholder praksis trods kritik fra FN’s Børnekomité

FN’s Børnekomité har i en udtalelse, dateret den 25. januar 2018, udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af en kvindelig asylansøger og hendes mindreårige datter til Puntland i det nordlige Somalia.


Komitéen udtaler blandt andet, at forældres evne til at modstå omgivelsernes pres for at få deres børn omskåret ikke er relevant i forhold til vurderingen af, hvad der er til barnets bedste, og at nævnet derfor har krænket børnekonventionens artikel 3 og artikel 19 ved at give afslag på asyl med henvisning til, at barnets mor ville kunne undgå, at hendes datter vil blive omskåret mod morens vilje.

Præmisserne fra nævnets afgørelse og komitéens udtalelse kan læses her.

Flygtningenævnets formandskab og koordinationsudvalg har på møder henholdsvis den 14. og 15. februar 2018 drøftet udtalelsen fra FN’s Børnekomité.

Flygtningenævnet er ikke enig i kritikken. Komitéens retsopfattelse er således i strid med nævnets generelle praksis i sager om kvindelig omskæring (FGM) og med praksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i lignende sager (Emily Collins m.fl. mod Sverige af 8. marts 2007, SOW mod Belgien af 19. januar 2016 og R.B.A.B. mod Holland af 7. juni 2016). Det afgørende må således være, om familien må antages at kunne beskytte barnet mod omskæring.

Det blev derfor på mødet i koordinationsudvalget den 15. februar 2018 besluttet at fastholde nævnets hidtidige praksis, uanset kritikken.

Senest opdateret: 06-03-2018
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen