Afgørelse om generhvervelse af opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 18 a

Afgørelse om generhvervelse af opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 18 a

Flygtningenævnet har i november 2018 omgjort Udlændingestyrelsens afgørelse og tilladt en udlænding, der havde fået frakendt sin danske indfødsret opnået ved svig, at generhverve sin oprindelige opholdstilladelse.

Flygtningenævnets flertal fandt efter en konkret vurdering, at det måtte anses for særligt belastende, såfremt udlændingen ikke kunne generhverve sin opholdstilladelse.

Præmisserne fra nævnets afgørelse kan læses her

Senest opdateret: 20-12-2018
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen