FN’s Børnekomité har afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse

FN’s Børnekomité (CRC) har i en udtalelse, dateret den 31. maj 2018, afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl som inadmissible.

Sagen vedrørte udsendelse af et afghansk ægtepar og deres medfølgende barn, der som asylmotiv blandt andet havde henvist til, at de var konverteret til kristendommen. Flygtningenævnet fandt ikke, at klagerne havde sandsynliggjort, at deres konversion var reel og stadfæstede Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på asyl.

Komitéens udtalelse kan læses her.

Præmisserne fra nævnets afgørelser her.

Senest opdateret: 03-07-2018
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen