Udtalelse i en klagesag fra FN´s Torturkomité. Ingen kritik

FN’s Torturkomité har i en udtalelse, dateret den 23. august 2018, ikke fundet anledning til at udtale kritik af Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl til en mand fra Afghanistan.

Ansøgeren havde som asylmotiv henvist til, at han ved en tilbagevenden til Afghanistan frygtede sin fars halvfætter [S], der var en magtfuld kommandant for Taliban, idet han havde slået ansøgerens far ihjel og udsat ansøgeren og hans bror for tortur. Flygtningenævnet forkastede ansøgerens forklaring som konstrueret til lejligheden og stadfæstede Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på asyl.

Komitéens udtalelse kan læses her.

Præmisserne fra nævnets afgørelser kan læses her.

Senest opdateret: 06-09-2018
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen