Flygtningenævnet træffer afgørelse i prøvesager vedrørende Syrien

Flygtningenævnet behandler seks prøvesager vedrørende personer fra Damaskus-området i Syrien. Det er sager, hvor Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse til personer, der har haft midlertidig beskyttelsesstatus (udlændingelovens §7, stk. 3) på grund af de generelle forhold i Syrien og sager, hvor styrelsen har givet afslag på asyl.

Sagerne er indbragt for Flygtningenævnet, der har berammet sagerne til behandling på tre forskellige nævn den 21., 24. og 25. juni 2019. 

Flygtningenævnet vil løbende offentliggøre nævnets afgørelser hér i resumé og i anonymiseret form:

Afgørelser af 21. juni 2019: Link, Link

Afgørelser af 24. juni 2019: Link, Link

Afgørelser af 25. juni 2019: Link, Link

Senest opdateret: 25-06-2019
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen