Landsdommer Henrik Bloch Andersen har genoptaget sit virke som formand for Flygtningenævnet med virkning fra den 1. december 2019

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | +45 6198 3700 |fln@fln.dk |Digital Post