FN’s Børnekomité har afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse

FN’s Børnekomité (CRC) har i en udtalelse dateret den 26. september 2019 afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse om inddragelse af en opholdstilladelse som inadmissible.

Sagen vedrørte udsendelse af en pakistansk statsborger og hendes medfølgende barn, idet deres opholdstilladelser var opnået ved svig.

Klageren (barnet) havde under sagen ved Børnekomitéen bl.a. henvist til, at Flygtningenævnet ikke havde forholdt sig til Børnekonventionen og til klagerens risiko ved udsendelse til Pakistan, herunder for bl.a. at blive adskilt fra sin mor og udsat for overgreb fra sin fars familie.

Præmisserne fra nævnets afgørelse og beslutning om ikke at genoptage behandlingen af sagen kan læses her.

Komitéens udtalelse kan læses her.

Senest opdateret: 15-10-2019
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen