Sager vedrørende nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse med henvisning til internt flugt alternativ i Afghanistan

I oktober 2018 traf Udlændingestyrelsen fem afgørelser om nægtelse af forlængelse af opholds-tilladelse vedrørende mandlige statsborgere fra Afghanistan. Udlændingestyrelsen lagde i samtlige sager til grund, at de pågældende isoleret set var omfattet af Udlændingestyrelsen § 7, stk. 1 eller stk. 2, men vurderede samtidig, at de pågældende kunne henvises til at tage ophold i andre dele af Afghanistan end deres hjemområde, konkret byerne Kabul, Mazar-e Sharif og Herat.

Sagerne blev indbragt for Flygtningenævnet.

Flygtningenævnet har i januar 2019 omgjorde fire af de fem afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen. Flygtningenævnet mangler fortsat at træffe afgørelse i én af sagerne.

Flygtningenævnets præmisser kan læses her.

 

Senest opdateret: 04-02-2019
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen