FN’s Menneskerettighedskomité har afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse

FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse dateret den 29. juli 2019 afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl som inadmissible.

Sagen vedrørte en afghansk statsborger, der var født og opvokset i Iran. Klageren havde bl.a. i forbindelse med en genoptagelsesanmodning henvist til, at han efter udrejsen fra Iran var konverteret fra islam til kristendommen. Flygtningenævnet fandt ikke, at klageren havde sandsynliggjort, at hans konversion var reel og afviste derfor at genoptage sagen. 

Præmisserne fra nævnets afgørelse og beslutninger om ikke at genoptage behandlingen af sagen kan læses her.

Komitéens udtalelse kan læses her.

FN’s Menneskerettighedskomité har herudover i april 2019 afgivet udtalelse i fire sager vedrørende afghanske og iranske statsborgere, der var konverteret fra islam til kristendommen. Komitéen fandt ikke anledning til at udtale kritik af Flygtningenævnets afgørelser i sagerne. Flygtningenævnets nyhed om sagerne med link til udtalelserne kan læses her.

Senest opdateret: 19-08-2019
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen