FN’s Kvindekomité har afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse

FN’s Kvindekomité har i en udtalelse, dateret den 27. juni 2019, afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl som inadmissible.

 

Sagen vedrørte en kvindelig statsborger fra Somalia.

 

Ansøgeren havde som asylmotiv henvist til, at hun ved en tilbagevenden til Somalia frygtede at blive udsat for overgreb fra al-Shabaab eller at blive stenet, idet hun blev beskyldt for at have fået sine børn uden for ægteskabet. Flygtningenævnet forkastede ansøgerens forklaring som utroværdig og stadfæstede Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på asyl.

 

Komitéens udtalelse kan læses her.

 

Præmisserne fra nævnets afgørelse kan læses her.

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | +45 6198 3700 |fln@fln.dk |Digital Post