Ny afgørelse vedrørende syrisk statsborger fra Damaskusområdet

Flygtningenævnet afgjorde i juni 2019 seks prøvesager, hvor Udlændingestyrelsen havde vurderet, at de generelle forhold i Damaskus ikke længere var af en sådan karakter, at der var grundlag for at meddele opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3. I alle seks sager fandt Flygtningenævnet, at klagerne var i individuel risiko for forfølgelse eller overgreb og meddelte derfor opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 eller 2. Klik hér for at læse mere.

Flygtningenævnet har i september 2019 truffet afgørelse i yderligere en sag om nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse meddelt til en syrisk statsboger fra Damaskus. Vedkommende var i 2015 meddelt midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3, på grund af de generelle forhold i Syrien.

Flygtningenævnet udtalte i afgørelsen, at den aktuelle situation i Damaskus ikke længere er af en sådan karakter, at enhver vil være i risiko for at blive udsat for overgreb i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 alene som følge af den blotte tilstedeværelse i området. Nævnet fandt herefter ikke grundlag for at forlænge klagerens opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3.

Nævnet fandt imidlertid, at klageren i den konkrete sag var omfattet af udlændingelovens § 7, stk. 1.

Læs resume af afgørelsen ved at klikke hér.

Senest opdateret: 02-10-2019
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen