Kritik af Flygtningenævnet

FN’s Kvindekomité har i en udtalelse, dateret den 9. august 2019, udtalt kritik af nævnets afgørelse vedrørende udsendelse af en kvindelig asylansøger og hendes to døtre til Jordan. Ansøgeren og hendes døtre har haft lov til at opholde sig i Danmark under komitéens behandling af sagen.

Flygtningenævnet har besluttet at genoptage sagen til behandling på et nyt mundtligt nævnsmøde.

Ansøgeren havde som asylmotiv henvist til, at hun ved en tilbagevenden til Jordan frygtede at blive slået ihjel af sin ægtefælle og dennes familie, idet ansøgeren ikke som aftalt vendte tilbage til Jordan efter et besøg i Danmark, hvorved hun havde krænket ægtefællens og dennes families ære.

Komitéens udtalelse kan læses her.

Præmisserne fra nævnets oprindelige afgørelse og beslutningen om ikke at genoptage behandlingen af sagen kan læses her.

Senest opdateret: 26-08-2019
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen