FN’s Menneskerettighedskomité har afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse om at anvende Italien som første asylland

FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse, dateret den 12. april 2019, afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl som inadmissible.

Sagen omhandlede en mandlig ansøger fra Syrien, der som asylmotiv havde henvist til, at han ved en tilbagevenden til Syrien frygtede indkaldelse som værnepligtig til det syriske militær eller at blive hvervet af oprørsbevægelserne. Ansøgeren havde opholdstilladelse i Italien.

Flygtningenævnet afviste ansøgningen om opholdstilladelse, idet ansøgeren havde opnået flygtningestatus og beskyttelse i Italien i 2012. 

Komitéens udtalelse kan læses her.

Præmisserne fra nævnets afgørelse kan læses her.
 

Senest opdateret: 25-10-2019
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen