Flygtningenævnet og sekretariatet holder lukket fredag den 13. september 2019 pga. kontordag

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | +45 6198 3700 |fln@fln.dk |Digital Post