Ændrede forhold i Syrien

Flygtningenævnet vurderer, at de generelle forhold i Syrien er ændrede.

I september 2013 besluttede Flygtningenævnet at anse dele af Syrien for omfattet af sådanne kamphandlinger og generaliseret vold mod civilbefolkningen, at der var grundlag for at give opholdstilladelse til asylansøgere fra de pågældende områder alene med henvisning til de generelle forhold.  

Asylansøgere fra de pågældende områder i Syrien, der ikke har risikeret individuel forfølgelse eller overgreb, har herefter fået opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 2 – senere § 7, stk. 3 – med henvisning til de generelle forhold, forudsat der ikke har været grundlag for at udelukke dem.

Koordinationsudvalget har siden fulgt udviklingen i Syrien tæt og drøftet asylpraksis på baggrund af de foreliggende baggrundsoplysninger vedrørende landet. Nævnet har ikke hidtil fundet grundlag for at ændre praksis.

Oplysningerne om den aktuelle situation i Syrien viser, at antallet af kamphandlinger og civile tab er begrænset geografisk, og at antallet er reduceret markant i forhold til tidligere. Den generelle situation i landet er således ændret i forhold til tidligere.

Det er ikke op til Flygtningenævnet som klagemyndighed i første række at tage stilling til, om der måtte være grundlag for at ændre praksis.

Det er derimod op til Udlændingestyrelsen i 1. instans konkret at vurdere, om der med udgangspunkt i de aktuelle baggrundsoplysninger fortsat er grundlag for at give opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3, med henvisning til de generelle forhold.

Senest opdateret: 27-02-2019
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen