Menneskerettighedsdomstolen har afvist klage fra marokkansk statsborger dømt for terrorrelateret virksomhed

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i en beslutning offentliggjort den 14. februar 2019 afvist en klage fra en marokkansk statsborger over udsendelsen af ham fra Danmark til Marokko som åbenbart grundløs. 

Klageren blev i 2019 udsendt til Marokko efter, at han ved dom var blevet frataget sin danske indfødsret og udvist af Danmark og Flygtningenævnet havde givet ham afslag på asyl. 

Menneskerettighedsdomstolen udtalte blandt andet, at udsendelsen af klageren ikke udgjorde en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3. 

Afgørelsen fra Menneskerettighedsdomstolen kan læses her

Senest opdateret: 20-02-2019
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen