FN’s Menneskerettigheds Komité har afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse

FN’s Menneskerettigheds komité har i en udtalelse, dateret den 18. november 2019, afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl som inadmissible.

Sagen vedrørte en mandlig statsborger fra Myanmar.

Klageren havde som asylmotiv henvist til, at han frygtede at blive arresteret af hjemlandets myndigheder og udsat for tortur, idet han i 2006 udeblev fra indkaldelse til tvangsarbejde i sin hjemby. Klageren havde endvidere henvist til, at han frygtede de generelle og usikre forhold for sin etniske gruppe i Myanmar.

Flygtningenævnets flertal fandt ikke, at klageren stod i et modsætningsforhold til hjemlandets myndigheder, og at de generelle forhold i Myanmar for personer med klagerens etniske forhold, var af en sådan karakter, at de i sig selv kunne begrunde asyl. Flygtningenævnets flertal forkastede klagerens forklaring som usammenhængende og divergerende, og stadfæstede Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på asyl.

Komitéens udtalelse kan læses her.

Præmisserne fra nævnets afgørelse kan læses her.

Senest opdateret: 27-11-2019
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen