Abonnementsservice til Flygtningenævnets nyheder

Det er nu muligt at abonnere på Flygtningenævnets nyheder via e-mail.

Hver gang Flygtningenævnet lægger en nyhed på hjemmesiden, vil du få en notifikation herom til den e-mail adresse du har registreret.

Følg denne guide for at tilmelde dig abonnementsservicen.

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | +45 6198 3700 |fln@fln.dk |Digital Post