Status på prøvesager vedrørende personer fra Syrien

Flygtningenævnet har nu behandlet 6 prøvesager vedrørende personer fra Syrien, der har fået afslag på eller har haft opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens § 7, stk. 3 (midlertidig beskyttelsesstatus), med henvisning til de generelle forhold i Syrien.

Nævnet har i alle sagerne omgjort Udlændingestyrelsens afgørelser og vurderet, at der forelå individuelle asylgrundlag. De pågældende har derfor fået opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 (konventionsstatus), eller § 7, stk. 2 (beskyttelsesstatus).

Nævnet har i nogle af sagerne udtalt, at den generelle situation i Damaskus ikke længere er af en sådan karakter, at enhver vil være i risiko for at blive udsat for overgreb i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 alene som følge af den blotte tilstedeværelse i området.

Nævnet har ikke taget stilling til, om de ændrede forhold er af helt midlertidig karakter.

Flygtningenævnet har desuden udtalt, at de syriske myndigheders vurdering af, hvilke borgere der udgør en sikkerhedstrussel, er præget af vilkårlighed og uforudsigelighed, hvorfor der kan være god grund til at udvise forsigtighed ved bedømmelsen og lade en eventuel rimelig begrundet tvivl komme en ansøger/klager til gode. Nævnet har samtidig udtalt, at myndighedernes krænkelser af menneskerettighederne er alvorlig, også i Damaskus, og vil kunne begrunde opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1, eller stk. 2, efter en konkret vurdering, men at krænkelserne ikke har et sådant niveau, at de i sig selv kan begrunde opholdstilladelse efter § 7, stk. 3.

Den alvorlige menneskeretlige situation i Syrien er således indgået som et væsentligt element i grundlaget for nævnets afgørelser i prøvesagerne, som sammen med de individuelle forhold har talt for, at ansøgerne opfylder betingelserne  for opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1, eller stk. 2.  

 

Læs resume af afgørelserne ved at klikke hér.

Senest opdateret: 27-06-2019
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen