Dækning af transportudgifter

Flygtningenævnet Sekretariat har på given foranledning besluttet at præcisere retningslinjerne for dækning af transportudgifter, som advokaten har haft i forbindelse med nævnsmøder i Flygtningenævnet. Sekretariatet skal i den anledning understrege, at nævnet alene dækker det billigste transportmiddel og den billigste billet. For så vidt angår togbilletter, er advokaten forpligtet til at vælge den billigste togbillet, hvilket som udgangspunkt vil være en orange togbillet. Dette gælder både ved udrejse og hjemrejse.

I de tilfælde, hvor der ikke er en orange togbillet til rådighed, kan advokaten vælge den næstbilligste togbillet. Advokaten skal i den forbindelse dokumentere, eksempelvis ved skærmprint, at der ikke har været en orange togbillet til rådighed på tidspunktet for købet. Det bemærkes hertil, at det forventes, at advokaten køber udrejsebilletten i forlængelse af indkaldelsen til nævnsmødet. I forhold til hjemrejsebilletten kan advokaten købe hjemrejsebilletten efter nævnsmødets afslutning.

I tilfælde af at et nævnsmøde aflyses, og togbilletten ikke er ændringsbar, vil Flygtningenævnets Sekretariat refundere udgiften herfor.

Ved køb af en orange togbillet dækkes udgifterne til offentlig transport fra togstationen til Flygtningenævnets lokaler.

For yderligere oplysninger henvises til nævnets brev af 10. maj 2010 til de mødende advokater og til Flygtningenævnets hjemmeside.

Senest opdateret: 15-09-2021
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen