Flygtningenævnet berostiller sager vedrørende afghanske statsborgere

Flygtningenævnets koordinationsudvalg har i dag besluttet at berostille behandlingen af de sager vedrørende afghanske statsborgere, hvor forholdene i Afghanistan har betydning for nævnets afgørelse. Baggrunden er naturligvis den usikkerhed, der er om sikkerhedssituationen, herunder hvordan Taliban vil agere. Der foreligger således ikke på nuværende tidspunkt nærmere oplysninger herom.

Det betyder, at Flygtningenævnet berostiller behandlingen af asylsager, sager om inddragelse og nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse, udsendelsessager efter udlændingelovens § 49 a og visse sager om bortfald af opholdstilladelse vedrørende afghanske statsborgere. Det drejer sig aktuelt om ca. 40 sager.

Derudover har Flygtningenævnet iværksat en screening af sager, hvor nævnet tidligere har truffet afgørelse og stadfæstet Udlændingestyrelsens afslag, og hvor ansøgeren aktuelt er i udsendelsesposition. Flygtningenævnet vil i disse sager udsætte udrejsefristen og herefter tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage behandlingen af sagerne. Det drejer sig aktuelt om ca. 55 sager.

Sager, hvor forholdene i Afghanistan ikke har betydning for nævnets afgørelser, vil fortsat blive behandlet. Det drejer sig om sager vedrørende overførsel efter Dublin-forordningen, sager vedrørende aldersfastsættelse, sager om afvisning efter udlændingelovens § 29 b (første asylland) og visse sager om bortfald.

Flygtningenævnet forventer på nuværende tidspunkt, at der vil være tale om en korterevarende berostillelse. Nævnet følger udviklingen i Afghanistan særdeles tæt og vil på næste ordinære møde i koordinationsudvalget den 15. september 2021 drøfte situationen på ny.

Senest opdateret: 16-08-2021
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen