Flygtningenævnet fortsætter berostillelsen af sager vedrørende afghanske statsborgere

Flygtningenævnets koordinationsudvalg har i dag besluttet at fortsætte berostillelsen af sager vedrørende afghanske statsborgere, hvor forholdene i Afghanistan har betydning for nævnets afgørelse. Baggrunden er den usikkerhed, der fortsat er om sikkerhedssituationen i landet, herunder hvordan Taliban vil agere. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt sikre oplysninger herom. Berostillelsen omfatter aktuelt ca. 60 sager. Derudover opretholder nævnet udsættelsen af udrejsefristen i de sager, hvor nævnet tidligere har stadfæstet Udlændingestyrelsens afslag, og hvor ansøger var i udsendelsesposition.

Flygtningenævnet har gennemført en indledende screening af de berostillede sager og indtil videre udfundet én sag, hvor der nu er givet asyl. Herudover har nævnet gennemført en screening af sager, hvor nævnet tidligere har stadfæstet Udlændingestyrelsens afslag, og hvor ansøgeren aktuelt var i udsendelsesposition. Flygtningenævnet har indtil videre genoptaget 15 af disse sager til fornyet behandling. Derudover resterer en gennemgang af ca. 40 afgjorte sager. Sager, hvor forholdene i Afghanistan ikke har betydning for nævnets afgørelser, vil fortsat blive behandlet. Det drejer sig om sager vedrørende overførsel efter Dublin-forordningen, sager vedrørende aldersfastsættelse, sager om afvisning efter udlændingelovens § 29 b (første asylland) og visse sager om bortfald.

Flygtningenævnet følger fortsat udviklingen i Afghanistan særdeles tæt og vil på næste ordinære møde i koordinationsudvalget den 28. oktober 2021 drøfte situationen på ny.


Senest opdateret: 15-09-2021
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen