Flygtningenævnet genoptager behandlingen af sager vedrørende afghanske statsborgere

Den 16. august 2021 besluttede Flygtningenævnets koordinationsudvalg at berostille behandlingen af en række sager vedrørende afghanske statsborgere. Berostillelsen var begrundet i de usikre baggrundsoplysninger om forholdene i Afghanistan efter Talibans magtovertagelse, herunder oplysningerne om, hvordan Taliban ville agere.

Koordinationsudvalget har på et møde i dag på ny drøftet situationen i Afghanistan samt berostillelsen af sagsbehandlingen. Udvalget fandt, at der, uanset at situationen i Afghanistan fortsat er ganske alvorlig og præget af usikkerhed, nu foreligger baggrundsoplysninger af en sådan karakter og et sådant omfang, at der er grundlag for at genoptage sagsbehandlingen af de berostillede sager. Der kan nærmere henvises til nævnets samling af baggrundsoplysninger her på hjemmesiden.

De berørte personer og disses eventuelle partsrepræsentanter vil snarest muligt få nærmere besked om sagernes behandling. Aktuelt omfatter nævnets beslutning i alt ca. 120 personer.


Senest opdateret: 16-12-2021
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen