Flygtningenævnet berostiller behandlingen af sager vedrørende etiopiske statsborgere

Flygtningenævnets koordinationsudvalg har på et møde i dag drøftet sikkerhedssituationen i Etiopien, der for øjeblikket er både alvorlig og uforudsigelig.

Det er aktuelt ikke muligt for Flygtningenævnet at tilvejebringe sikre og tilstrækkelige baggrundsoplysninger om forholdene i landet, dels som følge af situationens hurtige udvikling og fluktuerende natur, dels som følge af den meget begrænsede adgang for blandt andet journalister og ngo’er til de berørte områder. Koordinationsudvalget har således vurderet, at sager vedrørende personer fra Etiopien ikke med hensyn til baggrundsoplysninger vil kunne belyses tilstrækkeligt.

På denne baggrund har koordinationsudvalget besluttet at berostille behandlingen af sager vedrørende personer fra Etiopien. Berostillelsen omfatter asylsager, sager om inddragelse og nægtelse af forlængelse af opholdstilladelser efter udlændingelovens § 7, udsendelsessager efter udlændingelovens § 49 a, og visse sager om bortfald af opholdstilladelser vedrørende etiopiske statsborgere.

Derudover udsættes udrejsefristen i sager, hvor Flygtningenævnet tidligere har truffet afgørelse og stadfæstet Udlændingestyrelsens afslag, og hvor ansøgeren aktuelt er i udsendelsesposition.

Berostillelsen omfatter samlet cirka 15 personer. Udvalget vil følge udviklingen i Etiopien tæt, og situationen vil blive drøftet på ny ved næste ordinære møde i koordinationsudvalget den 24. februar 2022.


Senest opdateret: 16-12-2021
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen