FN's Menneskerettighedskomité har afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse

FN's Menneskerettighedskomité har i en udtalelse, dateret den 6. november 2020, kommunikeret den 7. april 2021, afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl som inadmissible.

Sagen vedrørte et ægtepar fra Iran.

Klagerne havde som asylmotiv henvist til, at de frygtede at blive slået ihjel af de iranske myndigheder, idet de havde udført politisk aktivitet vendt mod regimet, og idet de var konverteret til kristendommen.

Flygtningenævnet fandt, at klagerne isoleret set var omfattet af udlændingelovens § 7, stk. 1, men at Italien – hvor klagerne var blevet meddelt opholdstilladelse som konventionsflygtninge – kunne tjene som første asylland, jf. udlændingelovens dagældende § 7, stk. 3.

Klik her for at læse Komitéens udtalelse.

Klik her for at læse præmisserne fra nævnets afgørelse.


Senest opdateret: 03-06-2021
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen