Flygtningenævnets notat om det retlige og faktiske grundlag for Flygtningenævnets praksis i sager om nægtelse af forlængelse og inddragelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3, til personer fra Syrien

Notatet af 23. april 2021 er udarbejdet som bilag til Flygtningenævnets bidrag til besvarelse af spørgsmål nr. 403 stillet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 13. april 2021.

Notatet kan læses her.

Flygtningenævnets bidrag til besvarelsen kan læses her.

Senest opdateret: 10-05-2021
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen